Header

Riksantikvarieämbetet på Flickr Commons

december 12th, 2012 | Skrivet av Historiska studier i Samverkan | Sociala medier - (Kommentarer inaktiverade för Riksantikvarieämbetet på Flickr Commons)

Då och då hoppas vi här kunna bereda plats åt skribenter utan anknytning till Institutionen för historiska studier. Den första gästbloggaren är Anna Boman, som i detta inlägg berättar om Riksantikvarieämbetets arbete med att göra bilder tillgängliga via Flickr Commons. Här på bloggen kan man alltid se de senaste bilderna därifrån i förstasidans högerspalt.

Av Anna Boman

Sedan i mars 2009 har Riksantikvarieämbetet (Swedish National Heritage Board) en bildsida på Flickr Commons för att visa och kommunicera kring äldre bilder ur de egna arkivsamlingarna. Flickr är en av världens största interaktiva bildsajter på Internet, med mer än 6 miljarder uppladdade bilder och ett community med fler än 50 miljoner medlemmar. Tusentals nya bilder laddas upp varje minut. 2008 startade The Commons som en särskild del på Flickr. Där visar idag 56 kulturarvsinstitutioner från olika delar av världen äldre bilder ur sina publika samlingar och låter användarna tillföra ny information genom kommentarer och tags (sökord). Alla bilder på The Commons har utgången upphovsrätt och är fria att ladda ner och använda.

Kung Ises hög utanför Laholm, 1924. Foto: Berit Wallenberg

Kung Ises hög utanför Laholm, 1924. Foto: Berit Wallenberg

Riksantikvarieämbetet ville pröva att visa bilder på Flickr Commons för att nå ut till fler och nya användargrupper genom en redan etablerad bildwebbtjänst där användarna redan fanns. Syftet med pilotprojektet – som övergick i fast verksamhet 2010 – var att kommunicera kring bilderna och låta användarna bidra med egen kunskap för att förbättra bildernas information i Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild. Tanken var också att fler skulle hitta till bilddatabasen via en länk vid varje bild på The Commons till bilden i Kulturmiljöbild.

Den 17 mars 2009 lades de första bilderna ut, tagna av läkaren och fotografen Carl Curman i slutet av 1800-talet. Idag är antalet bilder som visas drygt 1100 och nya laddas upp regelbundet. Bilderna är ordnade i bildsets som ingår i olika ”collections”. Urvalet speglar innehållet i arkivsamlingarna, med bilder av kyrkor, fornlämningar och runstenar, städer och byggnader, men också av personer, miljöer och annat, från Sverige och andra länder i Europa. Bilderna ska fungera bra visuellt och vi visar gärna bilder där vi kan få hjälp att lokalisera och identifiera.

Östra Hamngatan i Göteborg, 1948. Foto: Fredrik Bruno

Östra Hamngatan i Göteborg, 1948. Foto: Fredrik Bruno

Sedan starten 2009 har Riksantikvarieämbetets bilder på Flickr Commons visats över 2,6 miljoner gånger. Fler än 4000 medlemmar i Flickrs community har valt att följa vår bildsida som särskilda kontakter. Cirka 9 % av bilderna har lokaliserats eller fått ny information tillförd som sedan lagts till bildens data i Kulturmiljöbild. Fler besökare har också hittat till Kulturmiljöbild via Flickr Commons. Ett lyckat resultat helt enkelt – tack vare alla som tittar på bilderna, kommenterar, bidrar med kunskap eller använder bilderna på andra sätt.

Blåkullen på Brattön nära Marstrand, 1860-1869. Foto: Carl CurmanBlåkullen på Brattön nära Marstrand, 1860-1869. Foto: Carl Curman

Riksantikvarieämbetets medverkan på Flickr Commons har fått stor uppmärksamhet i bloggar, sociala medier och mer traditionella medier. Det var något helt nytt att en svensk myndighet valde att använda en interaktiv webbtjänst för att nå ut med sitt material. Bilderna har också uppmärksammats i andra länder. För att nämna några exempel (dessa kring bilder tagna av Carl Curman): Tyska Wikipedia hjälpte till att lokalisera två tyska bilder, norska ABC Nyheter hjälpte till att lokalisera en serie bilder från Norge och webbupplagan av spanska dagstidningen El País skrev om bilderna från Spanien 1878 (troligen bröllopsresan med Calla Curman).

Vi är glada och tackar för att Riksantikvarieämbetets bilder på Flickr Commons nu också visas här på bloggen Historiska studier. Välkomna att ta del av den historiska bildskatten ur våra samlingar!

Anna Boman är bildantikvarie på Riksantikvarieämbetet och arbetar med verksamheten på Flickr Commons.