Header

Fältkurs på Sicilien

oktober 25th, 2013 | Skrivet av Historiska studier i Antikvetenskap | Arkeologi | Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Fältkurs på Sicilien)

Av Marcus Davidsson och Gabriel Holdfeldt

I skrivande stund har vi just kommit hem till Sverige efter två intensiva veckor på Sicilien. Tanken var att detta blogginlägg skulle publiceras redan en vecka tidigare, men vi ansåg att det lämpade sig bättre att skriva det efter fältkursens slutförande, så att vi kan ge en bättre helhetsbild över vår resa och dess olika moment.

Under vår vistelse bodde vi på ett hotell i den lilla staden Salemi på västra Sicilien. Orten, som är belägen ca 20 minuters bilresa från vår utgrävningsplats på Monte Polizzo, har gamla anor; bland annat domineras Salemis högsta punkt av en medeltida normandisk borg. Då man spatserar fram längs gatorna i den gamla delen av staden kan man fortfarande skåda den medeltida arkitekturen, vilken uppvisar såväl arabiska som normandiska element i form av exempelvis valvbågar.

Normandisk borg i Salemi

 Normandisk borg i Salemi.

Efter en kanske något ansträngande vandring upp på berget – bilarna kunde vi inte köra hela vägen upp – nådde vi slutligen kursens huvudelement: utgrävningsplatsen. Projektet på Monte Polizzo har pågått sedan 1998 i olika intervaller, för tillfället går det på sparlåga och fungerar som ett kursmoment för studenter på Institutionen för historiska studier. Man har tidigare grävt ut och undersökt fyra olika hus; i anslutning lite högre upp på höjden har man påbörjat undersökningen av ett femte hus. Det var denna byggnad som var föremålet för vår undersökning. Huset är fortfarande inte färdiggrävt och vi vet ännu inte hur stort det har varit, vilket gör det lite svårt att komma med några direkta teorier och tolkningar om byggnaden. Men föremål som malstenar, pithoi (förrådskärl), kokkärl och rester av en härd skulle kunna stärka teorin om en köksdel, förrådsutrymmen eller liknande.

Totalt var vi tio studenter som deltog i kursen: en blandad skara av både helfarts- och halvfartsstudenter samt en som läste på distans, och såväl yngre som äldre deltagare. Under kursens två första dagar gick vi igenom Monte Polizzos historia med projektets grävansvarige arkeolog Nils Ole Sundet och kursledaren, tillika arkeologen Christian Mühlenbock. Vi började med att bekanta oss med omgivningen, titta på de tidigare utgrävningsplatserna som undersökts av amerikaner, engelsmän, danskar och italienare under årens lopp. De flesta utgrävningar kretsade kring själva akropolen (högsta höjden) och dess omgivningar. Det svenska utgrävningsområdet låg bortanför mot en annan höjd som idag används som en fårhage. Ett av momenten var inventering där vi sökte igenom bestämda områden efter olika tecken på byggnadsstrukturer eller föremål ovan mark, exempelvis fyndkoncentrationer. Fynden märktes sedan ut med små flaggor som vi sedan gick igenom med vår norska handledare.

Efter några dagar fick vi äntligen vårt grävtillstånd och kunde därefter börja rensa marken kring hus 5, avtäcka de skyddande näten över murarna och rensa bort all vegetation. Därefter var det dags för själva grävningen, som tog vid där föregående studenter avslutade sitt utgrävningsarbete. Arbetet gav upphov till en del intressanta fynd. I första hand var det keramik och rester av olika kärl, t.ex. botten av en amfora. Det mesta var i bitar men några fynd var mer eller mindre intakta tills de togs upp ur backen. Särskilt porös och ömtålig var den keramik som använts till olika kokkärl och kokplattor. Den var lätt att skilja ut från övrig keramik då den var väldigt grov i magringen och helt svartbränd på ena sidan. Förutom keramik fann vi ett flertal vävtyngder, lite ben, två käktänder, lite bronser i form av fragment och något som eventuellt skulle kunna vara en fibula eller brosch. Samt en järnspik, järnåldern till ära.

Rundvandring på Monte Polizzo

Nils Ole Sundet berättar om Monte Polizzo och dess omgivning under en rundvandring på berget.

Grävning pågår

Grävning pågår.

Skärvor av grekisk kolonial keramik

Siciliens historiska platser är överlag väldigt fyndrika. Man behöver inte titta länge för att hitta keramikskärvor direkt på backen från olika sorters keramik, som i det här fallet med grekisk kolonial keramik.

Men livet är inte bara att gräva upp häftiga saker med en ålder på 2500 år, ett annat viktigt moment är bearbetning av fynden i labbet. Här basar arkeologen och tillika kursledaren Cecilia Sandström. I labbet skall fynden tvättas och sorteras för att sedan registreras i Intrasis – ett specialdesignat datorprogram för att hantera både fynd och de inmätningar vi gjort av grävplatsen med en totalstation (ett digitalt mätinstrument).

Vår två veckor långa vistelse bestod inte enbart av hårt kroppsarbete på berget under en obarmhärtig sol, vi hann även med att besöka flera intressanta historiska platser. Bland dem var den grekiska kolonin Selinunte, där man kan uppleva det restaurerade Heratemplet samt skåda de imponerande ruinerna av ett tempel som innan det rasade måste ha varit av gigantiska proportioner; den under antiken feniciska/kartagiska ön Mozia med sina arkitektoniska lämningar; Segesta med sitt doriska tempel och sin hellenistiska teater; och den medeltida normandiska borgen i Erice, belägen mer än 700 meter över havet.

Ruiner på ön Mozia

Ruiner på ön Mozia.

Chiesa Madre i Erice

Lützendimman ligger tät över Erices kyrka Chiesa Madre.

Heratemplet i Selinunte

Det mäktiga Heratemplet i Selinunte.

Kursen var väldigt givande, att få komma ner till Medelhavet och pröva på arkeologi i ett så pass historiskt område var verkligen en värdefull erfarenhet. Utgrävningsprincipen var fortfarande densamma, men vi märkte att det var betydligt hårdare mark i Sicilien än vi var vana vid sedan tidigare från utgrävningar på Hisingen. En annan positiv aspekt och erfarenhet är själva upplevelsen att se ruiner, teatrar, tempel och föremål på plats. Detta breddar ett perspektiv som annars kan bli något begränsat genom att bara läsa kurslitteratur och/eller se på foton tagna av andra. Det är en sak att läsa om ett tempel, en annan att faktiskt själv gå upp för stegen på ett doriskt Heratempel.

Som helhet är vi helt nöjda med kursen, den flöt på bra och vi lärde oss mycket. Nu kliar det i fingrarna efter nästa utgrävning!

Tempelruiner i Selinunte

Marcus Davidsson och Gabriel Holdfeldt studerar antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för historiska studier. Här sitter de på ruinerna av det stora templet strax bredvid Heratemplet i Selinunte.

Kognitiv historia härnäst?

oktober 8th, 2013 | Skrivet av Historiska studier i Forskning | Historia - (Kommentarer inaktiverade för Kognitiv historia härnäst?)

Av Kenneth Nyberg

Igår gästades Institutionen för historiska studier av idéhistorikern David Dunér från Lunds universitet som talade om ”Kognitionshistoria: Möjligheter och utmaningar för historieforskningen”. Det blev ett mycket intressant seminarium där både historiker av olika slag, kognitionsvetare och andra deltog.

Dunérs utgångspunkt var att kognitionsvetenskapen gjort stora framsteg de senaste decennierna och att en tvärvetenskaplig kognitionshistoria (eller kognitiv historia) skulle kunna dra nytta av dessa för att bättre förstå människors tänkande – och därmed handlande – i historien. Han menar (och jag håller i princip med om) att vi historiker ofta tvingas hemfalla åt ganska amatörmässiga psykologiska resonemang om människors motiv och mentalitet trots att forskningen idag vet ganska mycket om hur mänsklig kognition fungerar. Dunér hävdar också att historievetenskapen (i bred mening) befinner sig i en fas där vi efter historiematerialism, socialkonstruktivism etc. söker efter nya teoretiska verktyg för att förstå det förflutna, där just kognitionsvetenskap kan vara ett intressant alternativ.

Efter en genomgång av några centrala begrepp och tankegångar för denna nya, utpräglat tvärvetenskapliga forskning – människan som resultatet av en biokulturell samevolution; hur kognitionen är kroppsligt förankrad, situerad och distribuerad; betydelsen av kategorisering, metaforer och intersubjektivitet för det mänskliga tänkandet – landade Dunér i en plädering för hur kognitionsvetenskapliga insikter kan användas för att bättre studera människors tankeprocesser, sinnen, känslor, språk med mera. Frågorna och diskussionen efteråt handlade om hur kognitiv historia egentligen skiljer sig från tidigare ansatser, hur man undviker enkel biologism respektive konstruktivism och vilken roll källorna har. Det tema som återkom i Dunérs respons på flera av dessa frågor var den kognitiva historiens starka fokus påinteraktionen mellan människor och deras omgivning i vid bemärkelse, inklusive de miljöer och lämningar, de källor, som vi använder för vår forskning.

Som Christer Ahlberger påpekade i en kommentar innebär detta synsätt att källorna inte längre ses som passiva spår eller återspeglingar av det som hänt, utan de får en direkt skapande, performativ roll då de är en aktiv part i den interaktion som vi undersöker. Sammantaget tycker jag detta är ett mycket intressant perspektiv som söker uppnå en så nyanserad förståelse av den mänskliga historien som möjligt genom att (som Dunér uttryckte det) ”väva ihop” det bästa från flera olika vetenskaper. Hur genomförbart det är och vilka nya möjligheter det eventuellt kan erbjuda i praktisk forskning återstår att se, men utan tvivel är detta bara början för kognitiv historia.

Kenneth Nyberg är docent i historia.