Header

Arkeologistudier i Skottland

mars 1st, 2013 | Skrivet av Historiska studier i Arkeologi | Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Arkeologistudier i Skottland)

Av Marina Turnsek och Linnéa Hernqvist

Vi är två arkeologistudenter från Göteborgs universitet som bestämde oss för att lägga en termin av våra studier i Aberdeen, Skottland. Erasmusprogrammet gjorde det möjligt för oss att göra det som vi båda varit nyfikna på, att studera utomlands.

Nu har vi varit här i snart fyra veckor och vi trivs mycket bra i ”the Granite City” som den kallas, då mestadels av byggnaderna består av granit. Liksom Göteborg är Aberdeen en hamnstad och har milslånga sandstränder som blir en kontrast mot de gråa byggnaderna.

Universitetet grundades år 1495 och är ett av de äldsta i Storbritannien. Det märker man genom den medeltida arkitekturen på campus som andas historia. Strukturen på studierna är lite annorlunda uppbyggd här då arkeologi och antropologi vävs samman på ett sätt som är ovant men lärorikt. Det är också mycket kortare och mer intensiva föreläsningar och, vid sidan av det, mycket mer självstudier. Här finns kurslitteraturen till större delen online i pdf-format och därför behöver man inte lägga mycket pengar på kurslitteratur. Det nybyggda biblioteket med utsikt över havet bidrar till en vackrare arbetsmiljö. Vi har så kallade ”tutorials” där vi får jobba praktiskt med övningar och uppgifter. I en tutorial ska vi bland annat få testa på att skapa flintredskap.

King's College, University of Aberdeen

King’s College, University of Aberdeen. Foto: Kenneth Nyberg

Våra heltidsstudier består av fyra kurser; den första är Archaeology of the North: lifeways and world-views där vi lär oss om arkeologi i Arktis och bl a om inuiternas livsstil. I Archaeology of Social Life går vi in på olika teorier om den förhistoriska människans liv. Sedan har vi två distanskurser, Introduction to Prehistoric Scotland och Prehistory of Orkney, där vi får lära oss om kulturarvet i Skottland vilket var en del av vårt mål. Vid sidan av studierna ser vi till att besöka så mycket fornlämningar som möjligt, för det finns det gott om här. Vi ser fram emot våra resterande fyra månader och ser till att vi får ut så mycket av tiden som möjligt.

Marina Turnsek och Linnéa Hernqvist studerar arkeologi vid Göteborgs universitet.